Wyniki Lotowe mojegolebie.pl

Aktualności


Dane z lotów okręgowych


Dodano 14 lipca 2020 o godz. 16:48

Prosimy rachmistrzów oddziałowych o przesyłanie danych wygenerowanych z programu obliczeniowego z lotów okręgowych na adres okregczestochowa@gmail.com w terminie do 7 dni po otwarciu zegarów.


Spisy gołębi młodych


Dodano 14 lipca 2020 o godz. 16:45

Zarządy Oddziałów zobowiązane są dostarczyć następujące dokumenty związane z lotami gołębi młodych:

- w formie papierowej na zebranie okręgu dn. 12.08.2020 godz: 19:00

 • plan lotów - 2 egzemplarze
 • spis gołębi młodych - 2 egzemplarze (spis wygenerowany z programu obliczeniowego przez rachmistrza)

- w formie elektronicznej na adres okregczestochowa@gmail.com do dn. 12.08.2020:

 • plan lotów 
 • spis gołębi 

Start Cloppenburg


Dodano 12 lipca 2020 o godz. 07:02

lot okręgowy Cloppenburg Start 6.10, na miejscu słonecznie, bezchmurnie

Informacje lot Cloppenburg


Dodano 9 lipca 2020 o godz. 21:08

Cloppenburg-Emstek ecopark / Emstek-Drantum współrzędne:52.48.51,5 - 08.11.29,6

R. Wedemeyer tel: 04447-8968 lub 0176-52068595

 

Z lotu Cloppenburg sporządzone zostaną dwie listy:

1. Lista całego okręgu do kategorii M

2. Lista do kategorii C z podziałem na strefy:

- Częstochowa, Częstochowa-Północ, Częstochowa-Wschód, Szczekociny, Konopiska

- Kalety-Lubliniec, Dobrodzień, Lisowice, Krzepice, Wieluń, Wieluń-Wschód

 


Komunikat lotowy


Dodano 1 lipca 2020 o godz. 17:10

W związku z zapowiadanymi niekorzystnymi warunkami na miejscu startu, po konsultacjach z przedstawicielami Oddziałów większością głosów ( 7 do 4 )  lot okręgowy Cloppenburg zostaje przeniesiony na 12.07.2020. Drugi lot okręgowy odbędzie się 26.07.2020. 


Zmiana miejscowości lotów okręgowych


Dodano 25 czerwca 2020 o godz. 10:25

Z powodu poniższego maila z ZG została zmieniona miejscowość startu z lotów okręgowych. Aktualny plan lotów znajduje się w zakładce Plan Lotów

Do wszystkich Okręgów PZHGP

W związku z rozpoczęciem sezonu lotowego 2020 Związek Niemiecki zwrócił się z pilną prośbą o skorygowanie miejsc wypuszczenia gołębi.

W sezonie lotowym 2020 nie ma możliwości wypuszczania gołębi z terenu Niemiec z miejscowości:

 1. Altlandsberg
 2. Fürstenwalde
 3. Hank
 4. Helberstadt (Halberstadt)
 5. Michendorf
 6. Nienburg
 7. Oranienburg
 8. Schwerin
 9. Soest
 10. Soltau
 11. Strasburg
 12. Sulingen
 13. Verden
 14. Wittenberge

Dlatego też prosimy Okręgi i Oddziały które wykazały w/w miejscowości w swoich planach lotów o przesłanie korekty z określeniem która z w/w miejscowości została skorygowana wraz z podaniem nazwy nowej miejscowość oraz dokładnej daty lotu. Przypominamy, że wolno korzystać tylko miejscowości akredytowanych przez Związek Niemiecki.


Instrukcje dot. przekroczenia granicy Niemieckiej !!!


Dodano 31 maja 2020 o godz. 21:19

 
W zakładce DOKUMENTY umieszczono przekazane z Zarządu Głównego dokumenty dotyczące instrukcji przekroczenia granicy państwa dla kierowców i konwojentów oraz zaświadczenie o współpracy ze Związkiem Niemieckim w zakresie organizacji lotów z terenu Niemiec. 

 


Uchwały Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku


Dodano 8 maja 2020 o godz. 10:46

W zakładce plan lotów został umieszczony aktualny plan lotów okręgu.

Uwzględniając stan epidemiologiczny wkładanie gołębi pocztowych przez jednostki organizacyjne PZHGP może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązującego Regulaminu Lotowo — Zegarowego oraz poniższych zasad:

1)     stanowiska przyjmowania gołębi muszą być zlokalizowane na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni;

2)     punkt wkładań musi być wyposażony w płyn dezynfekujący i rękawiczki jednorazowe;

3)     na każdym punkcie mogą działać dwie komisje dwuosobowe oddalone od siebie w odległości nie mniej niż 4 metry;

4)     członkami komisji muszą być osoby w pełni zabezpieczone maseczkami i w rękawiczkach, zachowujące bezpieczną odległość 2 metrów między sobą;

5)     hodowcy oddający gołębie na lot będą umawiani na wyznaczoną godzinę po jednym do każdej z dwóch działających komisji z zachowaniem bezpiecznej odległości 4 metrów od członków komisji, będą również wyposażeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe;

6)     w obrębie punktu wkładań może przebywać każdorazowo nie więcej niż 6 osób, a każda osoba wchodząc i opuszczając punkt wkładań zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.

Wszystkie punkty Regulaminu Lotowo — Zegarowego które precyzują obsługę personalną wkładania gołębi i otwierania zegarów muszą być bezwzględnie dostosowane do powyższych zasad.

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Uchwała-nr-71-Zarządu-Głównego-PZHGP-z-dnia-6-maja-2020-roku.pdf

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Uchwała-nr-72-Zarządu-Głównego-PZHGP-z-dnia-6-maja-2020-roku.pdf


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI


Dodano 8 maja 2020 o godz. 10:41

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Zapytanie-z-dnia-17.04.2020-roku-do-GIS.pdf

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Odpowiedź-GIS-z-dnia-5.05.2020-roku.pdf


Komunikat Zarządu Głównego 2


Dodano 24 kwietnia 2020 o godz. 15:56

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE, 
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.


Komunikat Zarządu Głównego


Dodano 17 kwietnia 2020 o godz. 21:16

Oto komunikat Zarządu Głównego PZHGP w sprawie lotów gołębi dorosłych 2020r.,cytat:

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

 

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler.


Życzenia


Dodano 10 kwietnia 2020 o godz. 19:58

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd Okręgu Częstochowa składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Hodowcom oraz ich rodzinom.


Spisy 2020


Dodano 20 marca 2020 o godz. 10:31

Zarząd Okręgu Częstochowa informuje, że  do dnia 23.04.2020  Oddziały prześlą na maila Okręgu okregczestochowa@gmail.com spisy 50 – tek gołębi dorosłych, spisy z całości, spisy DERBY oraz plan lotów na sezon 2020 roku.

 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Częstochowa


Dodano 17 marca 2020 o godz. 11:28

UWAGA  !!!  UWAGA  !!! 

Zgodnie z komunikatem i zaleceniami Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, Zarząd Okręgu Częstochowa, podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu, które miało się odbyć w dniu 29.03.2020 roku.

Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Oddziałach.

,,W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Prezydium Zarządu Głównego PZHGP rekomenduje powstrzymanie się do końca miesiąca marca br. od odbywania okręgowych walnych zebrań sprawozdawczych, a także walnych zebrań członków lub delegatów zwoływanych w trybie nadzwyczajnym."


ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" W ZEGARACH ESK


Dodano 10 marca 2020 o godz. 10:02

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" W ZEGARACH ESK

Tauris:

 

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

L-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Benzing:

 

PL-00-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-00-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

PL-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Unikon:

 

PD-19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Bricon:

 

PD-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Vizion:

 

PD-19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Tipes:

 

PL-2019- 123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-2019-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Mega:

 

PL19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PL19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

AMC:

 

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

PLDE-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

 

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" na listach konkursowych

 

PL-DE-19-123456                   dla 6 znakowej obrączki

PLDE-19-1234567                  dla 7 znakowej obrączkiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 1